Szkolenia organizujemy i prowadzimy w Warszawie i w Zalesiu Górnym k. Piaseczna. Uczestnicy otrzymują obszerny pakiet materiałów oraz wyciąg z najważniejszych aktów prawnych. Podczas przerwy i po szkoleniu zapewniamy możliwość indywidualnych konsultacji. Szkolenie trwa 5 godzin lekcyjnych i kosztuje 320 zł. + VAT.

 

NAJBLIŻSZE TERMINY:

 • 18 listopad 2015 – prywatne przedszkole publiczne – jak założyć przedszkole niepubliczne lub publiczne prowadzone przez inny podmiot niż gmina i pozyskać na ten cel dofinansowanie z Unii Europejskiej
 • 25 listopad 2015 –  jak założyć żłobek, klub dziecięcy i zgodnie z prawem utworzyć grupę żłobkową w przedszkolu oraz pozyskać na ten cel dofinansowanie
 • styczeń/luty 2016 – program MALUCH 2015 oraz jak utworzyć żłobek, klub dziecięcy i zatrudnić dziennego opiekuna
 • marzec 2016 – „przedszkole za złotówkę” niepubliczne i publiczne prowadzone przez podmiot niż gmina, jak przekształcić dotychczasową działalność, przepisy, praktyka oraz punkty przedszkolne za złotówkę
 • kwiecień/maj 2016 – dzieci z niepełnosprawnościami w przedszkolach i punktach przedszkolnych

 

W ROKU 2015 i 2016 PROPONUJEMY NASTĘPUJĄCĄ TEMATYKĘ SZKOLEŃ:

 1. żłobek – jak założyć i pozyskać dofinansowanie
 2. klub dziecięcy, miniżłobek – jak założyć i pozyskać dofinansowanie
 3. dzienny opiekun – informator praktyczny
 4. MALUCH 2015 – resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 5. przedszkole  – jak założyć i pozyskać dofinansowanie
 6. system złotówkowy – informator praktyczny dla przedszkoli i punktów niepublicznych
 7. jak przekształcić przedszkole niepubliczne w publiczne
 8. przedszkole publiczne prowadzone przez organ niepubliczny: osobę prywatną, spółkę, organizację pozarządową spółdzielnię i in – jak założyć, przepisy, praktyka
 9. punkt przedszkolny – jak założyć i pozyskać dofinansowanie
 10. placówki integracyjne – lokal, finansowanie, dobre praktyki, dotacje
 11. wymogi lokalowe dla placówek oświaty i wychowania (żłobki, przedszkola publiczne i niepubliczne, inne formy)
 12. wczesne wspomaganie rozwoju w przedszkolu – informator praktyczny
 13. dotacje dla dzieci z niepełnoprawnościami
 14. pozyskiwanie funduszy – przegląd możliwości dla przedszkoli i żłobków